Past Presidents of the Canadian Order of AHEPA

 • Kenneth Matziorinis               2014-present
 • George Vassilas                        2011-2014
 • Nick Aroutzidis                        2008-2011
 • Fotios (Frank) Antoniou        2006-2008
 • Nicholas Spillios                      2005-2006
 • Lazarus Kalipolidis                 2002-2004
 • Xenophon Scoufaras              2000-2002
 • Jim Giannoulis                        1998-2000
 • Anthony Mavromaras            1997-1998
 • James S. Anas                         1994-1995
 • Olga Psilopoulou                    1993-1994
 • Anthony Mavromaras           1991-1992
 • Tony Vlassopoulos                 1988-1990
 • Peter S. Anas                           1986-1987
 • Dimitrios Bonnis                    1984-1985
 • James S. Anas                         1980-1982