Past Presidents of the Canadian Order of AHEPA

 • Emmanuel Constas      2021 – Present
 • Christos Argiriou     2017-2021
 • Bill Bakalis    2016-2017
 • Kenneth Matziorinis     2014-2016
 • George Vassilas     2011-2014
 • Nick Aroutzidis     2008-2011
 • Fotios (Frank) Antoniou     2006-2008
 • Nicholas Spillios     2005-2006
 • Lazarus Kalipolidis     2002-2004
 • Xenophon Scoufaras     2000-2002
 • Jim Giannoulis     1998-2000
 • Anthony Mavromaras     1997-1998
 • James S. Anas     1994-1995
 • Olga Psilopoulou     1993-1994
 • Anthony Mavromaras     1991-1992
 • Tony Vlassopoulos     1988-1990
 • Peter S. Anas     1986-1987
 • Dimitrios Bonnis     1984-1985
 • James S. Anas     1980-1982